Search File

Drive - Aku Yang Terluka Lyrics

[ar:Drive] [ti:Aku Yang Terluka] [by:uw4l] [00:02.80]Drive - Aku Yang Terluka [00:10.08]Kau hanyalah engkau [00:18.72]berbisik didalam hatiku [00:28.02]de...
Size: 0.92 KB
·
3 years ago
[00:10.13]Kau... [00:13.34]hanyalah engkau [00:19.02]berbisik di dalam hatiku [00:28.60]dengarlah ungkapan hatiku [00:37.97]walau kau tak cintaiku lagi... [00...
Size: 0.74 KB
·
9 months ago